buurtparticipatie en vergroeningsprojecten

Vergroening en buurtparticipatie

Met Balkonton ondersteunen we buurtparticipatie en vergroeningsprojecten. Wij doen dit door de materialen, het gereedschap en de kennis te leveren waarmee buurtbewoners kunnen (worm)composteren en tuinieren op een heel klein oppervlak. De buurtbewoners worden zich bewust van het belang van een goed bodemleven, verminderen hun afvalstroom, helpen de bijen, en verbouwen op kleine schaal zelf biologisch voedsel.
Uitvoering
We kunnen kant en klare Balkontonnen of Buurtbakken leveren en via een workshop de kennis overbrengen over het gebruik en de milieuaspecten. Voor grotere projecten is het mogelijk de productie van de Balkonton of de Buurtbak over te dragen aan een lokaal arbeidsparticipatieproject.

Subsidies
Afhankelijk van de stad of wijk waar je woon zijn hier soms zelfs subsidiepotjes voor. Neem contact op voor ondersteuning van je subsidieaanvraag en uitwerking van je projectplan.

 

Voorbeelden van lokale en regionale subsidies

Amsterdam Zuid: Subsidie eenmalige bewonersintiatieven

Amsterdam Noord: Meedoen in Noord

 • voor 15 mei en voor 15 november (voor aanvragen >€500,-)
 • Continu (voor aanvragen <€500,-)
 • Indienen via https://formulieren.amsterdam.nl/TRIPLEFORMS/LOKETAMSTERDAM/formulier/evnoord/scSubsidieNoord.aspx/fSubsidieInleiding
 • Invullen:
  • omschrijving activiteiten (voorbeeld, zelf aanpassen)
  • Wat wilt u bereiken (voorbeeld, zelf aanpassen)
  • Doelgroep (voorbeeld, zelf aanpassen)
  • Hoe zorgt u voor publiciteit (voorbeeld, zelf aanpassen)
  • Begrote kosten (opgesplits naar kostenpost en bedrag)

Regio Den Haag-Delft-Zoetermeer-Lisse-Noordwijk: Regiofonds 1818

 • Ruim 8 weken vantevoren aanvragen
 • Indienen als burgerinitiatief

Utrecht: Stimulerings Initiatief Duurzame Ontwikkeling

 • Voorwaarden SIDO
 • Aanvragen (geen subsidieaanvraag maar offerte indienen)

Haarlem

Landelijk

 • Burendag 26 september (indienen vanaf 22 juni)
 • Jantje Beton

Ken je nog andere regelingen? Deel het svp via het reactieveld hieronder.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.